Kontakt

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14, 70 – 354 Szczecin
tel. 91 432 01 65, 531-821-521 tel./fax 91 461 30 81
E-mail: office@najdaconsulting.pl